Редакційний штат

Головний редактор
Рузін Геннадій Петрович
Професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії
Харківський національний медичний університет
Харківський національний медичний університет, редакція журналу «Експериментальна та клінічна стоматологія», пр. Перемоги, 51, м. Харків, Україна, 61072

Телефон: +380976623913

Відповідальний секретар: д.мед.н., доцент кафедри стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицевої хірургії та імплантології, Кривенко Людмила Станіславівна, м. т. +380508431326

Технічний секретар: к.мед.н., доцент кафедри хірургічної стоматології та ЩЛХ, Вакуленко Катерина Миколаївна, м. т. +380973607644
E-mail: exclindent@gmail.com

Координатор редакційної групи наукових періодичних видань ХНМУ: Шевченко Олександр Сергійович, тел. +38 066 710 10 25 

E-mail: as.shevchenko@knmu.edu.ua

 

 

РЕДАКЦІЙНИЙ ШТАТ

Перший заступник головного редактора
проф. Назарян Р. С.Харківський національний медичний університет

Заступники головного редактора
проф. Соколова І. І. Харківський національний медичний університет
доц. Таравнех Шакер Джаміль Асоціація приватно практикуючих лікарів-стоматологів України

Члени редакційної колегії
проф. Григоров С. М. Харківський національний медичний університет
проф. Марковський В. Д. Харківський національний медичний університет
проф. Ніколаєва О. В. Харківський національний медичний університет
проф. Рябоконь Є. М. Харківський національний медичний університет
доц. Ніконов В. В. Харківський національний медичний університет
доц. Угрін М. М. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
проф. Янішен І. В. Харківський національний медичний університет

Редакційна рада
проф. Зубачик В. М. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
проф. Ковач І. В. Дніпропетровська медична академія МОЗ України
проф. Маланчук В. О. Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, м. Київ
проф. Ожоган З. Р. Івано-Франківський національний медичний університет
проф. Потапчук А. М. Ужгородський національний університет
проф. Походенько-Чудакова І. О. Білоруський державний медичний університет, м. Мінськ
проф. Савичук Н. О. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ
проф. Ткаченко П. І. Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
проф. Шнайдер С. А. Інститут стоматології НАМНУ, м. Одеса
рrof. Cem Dogan Ҫukurova University, Turkey, Adana
prof. Mohammed Reza Khami Tehran University of medical science, Iran
Puisys Algirdas DDS, PhD, Vilnius Implantology Centre, Lithuania, Vilnius
доц. В’юн В. В. Харківський національний медичний університет
доц. Солонько Г. М. Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького