Сучасні погляди на лікування глибокого карієсу зубів
PDF

Ключові слова

глибокий карієс
тверді тканини зуба

Як цитувати

Бут, Н., & Рябоконь, Є. (2019). Сучасні погляди на лікування глибокого карієсу зубів. Експериментальна та клінічна стоматологія, 3-7. https://doi.org/10.35339/ecd.2019.1-2.3-7

Анотація

Проведено узагальнений аналіз даних сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури, присвяченої лікуванню глибокого карієсу зубів. Зроблено висновок про необхідність подальшого вивчення цього розповсюдженого захворювання та обґрунтування методів лікування.

https://doi.org/10.35339/ecd.2019.1-2.3-7
PDF

Посилання

Afanas'yev G. I. Lecheniye pul'pitov gidrookis'yu kal'tsiya / G. I. Afanas'yev // Voyennyy meditsinskiy zhurnal. – 1972. – No. 9. – S. 41–43.

Blatun L. A. Mestnoye medikamentoznoye lecheniye ran. Problemy i novyye vozmozhnosti ikh resheniya / L. A. Blatun // Consilium Medicum. Khirurgiya. – 2007. – No. 1. – S. 28–29.

Metodicheskoye rukovodstvo po lecheniyu ran / [per. s nem., pod red. G. German]. – M.: Medika, 2000. – 123 s.

Burgonskiy V. G. Lazery v stomatologii: uchebnoye posobiye / V. G. Burgonskiy. – K.: Zdorov’ya, 2009. – 56 s.

Vasil'yev N. Ye. Antimikrobnaya fotodinamicheskaya terapiya / N. Ye. Vasil'yev, A. P. Ogirenko // Lazernaya meditsina. – 2002. – No. 1. – S. 32–38.

Vladimirov YU. A. Fotobiologicheskiye osnovy terapevticheskogo primeneniya lazernogo oblucheniya / YU. A. Vladimirov, A. N. Osipov, G. I. Klebanov // Biokhimiya. – 2004. – T. 69, No. 1. – S. 103–113.

Yelizarova V. M. Sovremennyye aspekty ispol'zovaniya preparatov na osnove gidrookisi kal'tsiya v terapevticheskoy stomatologii / V. M. Yelizarova, V. V. Krotov, V. A. Krotov // Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal. – 2005. – No. 5. – S. 44–47.

Ivanov V. S. Vospaleniye pul'py zuba / V. S. Ivanov, V. P. Berezhnoy. – M.: Meditsina, 1990. – 300 s.

Komnov D. V. Sravnitel'naya morfologicheskaya kharakteristika reaktsii pul'py na pryamoye pokrytiye razlichnymi lechebnymi prokladkami / D. V. Komnov // Stomatologiya. – 1989. – No. 2. – S. 4–6.

Kuz'mina I. YU. Sovremennyye aspekty lazeroterapii / I. YU. Kuz'mina, T. M. Krauze // Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal. – 2006. – No. 2. – S. 106–110.

Nazarenko G. I. Rana, povyazka, bol'noy / G. I. Nazarenko, I. YU. Sugurova, S. P. Glyantsev. – M.: Meditsina, 2002. – 472 s.

Níkolíshin A. K. Antibakteríal'na aktivníst' svítlovikh promenív í fotosensibílízatorív / A. K. Níkolíshin, YU. V. Sídash, V. Í. Fedorchenko // Ukraí̈ns'kiy stomatologíchniy al'manakh. – 2010. – T. 3, No. 2. – S. 35–39.

Panas M. A. Vpliv niz'koíntensivnogo lazernogo vipromínyuvannya na umovno-patogenní míkrobní simbíonti rotovoí̈ porozhnini: dis. ... kand. med. nauk: 03.00.07 / Panas Marta Andríí̈vna. – L., 2014. – 169 s.

Popkov V. A. Stomatologicheskoye materialovedeniye / V. A. Popkov, O. V. Nesterova – M.: MEDpressinform, 2008. – 400 s.

Rabinovich I. M. Dinamika izmeneniya mikroflory karioznoy polosti posle primeneniya fotodinamicheskoy terapii / I. M. Rabinovich, I. V. Velichko, S. N. Shcherbo // Klinicheskaya stomatologiya. – 2010. – No. 4. – S. 72–74.

Adgezivnyye tekhnologii v esteticheskoy stomatologii / Pod red. ZH. F. Rule, G. Vankherle. – M., 2010. – 200 s.

Spírídonova K. YU. Vivchennya novoí̈ kombínatsíí̈ fotosensibílízatora ta lazernogo vipromínyuvannya dlya antimíkrobnoí̈ fotodinamíchnoí̈ terapíí̈ / R. S. Nazaryan, N. Í. Fílímonova, K. YU. Spírídonova // Ínovatsíí̈ v stomatologíí̈. – 2014. – No. 3. – S. 43–45.

Chereda V. V. Skriníngova otsínka kolonízatsíynoí̈ rezistentností slizovoí̈ obolonki porozhnini rota / V. V. Chereda, T. O. Petrushanko, G. A. Loban' // Vísnik stomatologíí̈. – 2011. – No. 2. – S. 33–35.

Shubert F. Ye. Svetodiody / F. Ye. Shubert. – M.: Fizmatlit, 2008. – 496 s.

Yunichenko C. B. Opyt primeneniya sorbentov v kompleksnom lechenii ostrogo glubokogo kariyesa / C. B. Yunichenko // III s"yezd stomatologov USSR «Kompleksnoye lecheniye i profilaktika stomatologicheskikh zabolevaniy»: tez. dokl. – K., 1989. – S. 119–120.

Dental caries. Pulpitis. Apical periodontitis. Oral sepsis / Ed. by V. Borysenko. – Odesa: Astro, 2015. – 314 p.

Burks R. I. Povidone-iodine solution in wound treatment / R. I. Burks // Phys. Ther. – 1998. – Vol. 7, No. 8. – P. 212–218.

Convissar R. A. The biologic rationale for the use of lasers in dentistry / R. A. Convissar // Dent. Clin. N. Amer. – 2004. – Vol. 48, No. 4. – Р. 771–794.

Crispino A. Effectiveness of a diode laser in addition to non-surgical periodontal therapy: study of intervention / A. Crispino, C. Iovane // Annali di stomatologia. – 2015. – Vol. 6, No. 1. – P. 15–20.

Filipov I. Efficiency of photoactivated disinfection on experimental biofilm – scanning electron microscopy results / I. Filipov, K. Markova, E. Boyajieva // Journal of IMAB. – 2014. – Vol. 19, No. 4. – P. 383–387.

Fleischer W. Povidone-iodine in antisepsis-state of the art / W. Fleischer, K. Reimer // Dermatology. – 2007. – Vol. 195, № 2. – P. 3–9.

Gusiyska A. Analysis of Microbiological Results in Teeth with Chronic Apical Periodontitis / A. Gusiyska, S. Peev // International Journal of Science and Research. – 2013. – Vol. 5, No. 2. – P. 1460–1464.

Kunisada T. Investigation on the efficacy of povidone-iodine against antiseptic-resistant species / T. Kunisada, K. Yamada, S. Oda, O. Hara // Dermatology. – 1997. – Vol. 195, No. 2. – P. 14–18.

Love R. M. Invasion of dentinal tubules by oral bacteria / R. M. Love, H. F. Jenkinson // Crit. Rev. Oral. Biol. Med. – 2002. – Vol. 13, No. 2. – Р. 171–183.

Effect of povidone-iodine on streptococcus mutans in children with extensive dental caries / S. A. Maryam [et al.] // Pediatric Dentistry. – 2004. – Vol. 26, No. 1. – P. 5–10.

Nammour S. Laser Dentistry, Current Advantages, and Limits / Samir Nammour // Photomed. Laser Surg. – 2012. – Vol. 30, No. 1. – Р. 1–4.

Nammour Samir. Evaluation of dental pulp temperature rise during photo-activated decontamination (PAD) of caries: an in vitro study / Nammour Samir // Lasers in Medical Science. – 2010. – 25 (5). – Р. 651–654.

In vitro photodynamic inactivation of Candida spp. by different doses of low power laser light / A. S. Queiroga [et al.] // Photodiagnosis Photodynamic Therapy. – 2011. – Vol. 8, No. 4. – Р. 332–336.

Reddy G. K. Photobiological basis and clinical role of low-intensity lasers in biology and medicine / G. K. Reddy // J. Clin. Laser Med. Surg. – 2004. – Vol. 22, No. 2. – P. 141–150.

Shreier H. Erdos. Molecular effects of povidone-iodine on relevant microorganisms: An electron-microscopic and biochemical study / Shreier H. Erdos, G. Reimer, K. Konig // Dermatology. – 1997. – Vol. 195, No. 2. – P. 111–117.

Talebi M. Microbiological efficacy of photodynamic therapy as an adjunct to non-surgical periodontal treatment: a clinical trial / M. Talebi // Lasers in medical science. – 2016. – Vol. 7, No. 2. – P. 126–130.

Tobias R. S. Antybacterial properties of dental restorative materials: a rewiew / R. S. Tobias // Int. Endod. J. – 1988. – No. 21. – Р. 155–160.

Zamora J. L. Chemical and microbiologic characteristic and toxicity of povidone-iodine solutions / J. L. Zamora // Am. J. Surg. – 1996. – Vol. 15, No. 1. – P. 400–406.