Профілактика побічної дії цитостатичної терапії у порожнині рота у хворих на рак молочної залози та її ефективність
PDF

Ключові слова

рак молочної залози
поліхіміотерапія
порожнина рота
хейліт
мукозит
гіпосалівація
профілактично-лікувальні заходи

Як цитувати

Григоров, С., Сухіна, І., & Насонова, А. (2018). Профілактика побічної дії цитостатичної терапії у порожнині рота у хворих на рак молочної залози та її ефективність. Експериментальна та клінічна стоматологія, 3(2), 7-10. вилучено із https://ecd.knmu.edu.ua/article/view/88

Анотація

Робота присвячена одному з найтяжчих ускладнень протипухлинного лікування раку молочної залози – оральному мукозиту, що призводить до припинення лікування основного захворювання, несприятливо позначається на його прогнозі, знижує ефективність лікування та якісь життя онкологічних хворих.

Авторами розроблено комплекс профілактично-лікувальних заходів як терапії супроводу у даного контингенту хворих, застосування якого сприяло вірогідному зниженню побічної дії протипухлинного лікування в порожнині рота проти групи порівняння в 1,5 рази на I циклі (56,9 ± 5,9) % і в 4,5 рази на VI циклі ПХТ (18,1 ± 4,6) %: хейліту в 5,2 рази та захворювань тканин пародонту – в 13,4 рази на I циклі проти групи порівняння до практично відсутності на VI циклі (1,4 % і 0 % відповідно); мукозиту – в 2,4 рази на I циклі, до 8,2 раз на VI циклі; гіпосалівації – вірогідно нижче в 1,7 рази, ніж при I циклі ПХТ, до 2,5 разів при V циклі проти групи порівняння.

Ключові слова: рак молочної залози, поліхіміотерапія, порожнина рота, хейліт, мукозит, гіпосалівація, профілактично-лікувальні заходи.

PDF

Посилання

Моник А. Поддерживающая стоматологическая помощь для пациентов с онкологическими заболеваниями / А. Моник, К.Л. Стокман, Ф. Спийкервет // Популярная медицина. – 2002. – Т. 1, № 2. – С. 41–43.

Попруженко Т.В. Химиотерапевтический оральный мукозит: патобиология, лечение, профилактика // Т.В. Попруженко, Т.Д. Углова, С.П. Борис // Теория – практике. Стоматолог Инфо. – Харьков, 2013. – № 3. – С. 14–20.

Рак в Україні, 2015–2016. Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби // Бюлетень Національного канцер-реєстру України № 18. – К., 2017. – 123 с.

Руководство по химиотерапии опухолевых заболеваний / [под ред. Н.И. Переводчиковой]. – 2-е изд., доп. – М.: Практическая медицина, 2013. – С. 432–433.

Сухина И.С. Особенности состояния слизистой оболочки ротовой полости и губ у пациенток с раком молочной железы на этапах адъювантной полихимиотерапии. / И.С. Сухина, И.И. Соколова // Вісник проблем біології та медицини. – 2012 – Вип. 2, том 2 (93). – С. 251–255.

Adverse event management of oral mucositis in patients with breast cancer / S. Seiler, J. Kosse, S. Loibl, C. Jackisch // Breast Care (Basel). – 2014. – 9 (4). – P. 232–237.

Clinical practice guidelines for the prevention and treatment of cancer therapy–induced oral and gastrointestinal mucositis / E.B. Rubenstein, D.E. Peterson, M. Schubert [et al.] // Cancer. – 2004. – Vol. 100, Suppl. 9. – P. 2026–2046.

Efficacy and toxicity profile of pegylated liposomal doxorubicin (Caelyx) in patients with advanced breast cancer / J. Rom, S. Bechstein, C. Domschke [et al.] // Anticancer Drugs. – 2014. – 25 (2). – P. 219–224.

Everolimus for women with trastuzumab-resistant, HER2-positive, advanced breast cancer (BOLERO-3): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial / F. Andr , R. O'Regan, M. Ozguroglu [et al.] // Lancet Oncol. – 2014. – 15 (6). – P. 580–591.

Lalla R.V. Management of oral mucositis in patients who have cancer / R.V. Lalla, S.T. Sonis, D.E. Peterson // Dent. clin. north am. – 2008. – 52(1). – P. 61–77.