Клінічна апробація методу захисту рецепторного апарату зубів на етапах лікування за допомогою незнімних конструкцій протезів
PDF (English)

Ключові слова

методика
захист
клітинні структури
зуб
Траумель і «Дентазив» адгезив

Як цитувати

Янішен, І., Дюдіна, І., Бірюкова, М., Кузнецов, Р., & Кричка , Н. (2018). Клінічна апробація методу захисту рецепторного апарату зубів на етапах лікування за допомогою незнімних конструкцій протезів. Експериментальна та клінічна стоматологія, 3(2), 39-42. вилучено із https://ecd.knmu.edu.ua/article/view/93

Анотація

У статті представлені клінічні результати удосконаленої методики захисту клітинних структур відпрепарованих зубів на етапах лікування незнімними конструкціями протезів заснованої на використанні поєднання антигомотоксичного препарату Траумель і нового вітчизняного світлотвердіючого адгезиву «Дентазив». Проведений аналіз даних досліджень електроодонтометрії (ЕО) і жувального тиску (ЖД) (за розробленою і запатентованою нами методикою), яке витримують опорні зуби до операції препарування твердих тканин, після застосування нашої методики та через місяць. Методика, що була використана нами для захисту зубів, базується на гістологічних даних. З отриманих результатів видно, що в тих групах пацієнтів, де була використана запропонована нами методика захисту кукс опорних зубів дані ЕО і ЖТ більш ніж в 50% випадків залишалися на тому ж рівні через місяць, після препарування і до операції препарування та не залежно від анатомічної орієнтації зубів. А в контрольній групі, де не була застосована наша методика, ті ж самі показники різко збільшувалися через місяць і мала значення анатомічна приналежність зуба. Найбільше збільшення зазначених показників спостерігалося у різців, потім у іклів, премолярів і найменше у молярів.

Висновки: на підставі клінічних досліджень, видно позитивне значення нашого методу захисту кукс відпрепарованих інтактних зубів на етапах лікування незнімними конструкціями протезів, що дає можливість для широкого використання в повсякденній практиці лікаря ортопеда-стоматолога.

Ключові слова: методика, захист, клітинні структури, зуб, Траумель і «Дентазив» адгезив.

PDF (English)

Посилання

Hemodynamics in the pulp of supporting teeth after their preparation for the manufacture of metal-ceramic prostheses / S.I. Abakarov, V.N. Chertykovtsev, M.G. Abakarov [and others] // Stomatology. – 1994. – No. 3. – P. 55–57.

Influence of water and air cooling on the enzymes of the tooth pulp under the influence of the temperature and pain factor of odontopreparation / Yu.A. Petrovich, G.V. Bolshakov, N.F. Trusova [and others] // Problems of Neurostomatology and Dentistry. – 1998. – No. 3. – P. 16–18.

Ramus M.O. Features of preparation of supporting teeth for cermet prosthesis / M.O. Rumus // Ukrainian medical almanac. – 2000. – T. 3, No. 5. – P. 207–210.

Influence of depulpation on the condition of hard tooth tissues / N.Ya. Lagutina [and others] // Stomatology. – 1990. – No. 2. – P. 13–16.

Пат. 35288 Україна, МПК А61С 19/00. Спосіб визначення жувального тиску та датчика для його здійснення / І.Л. Дюдіна, Г.Г. Гришанін. Заявник та патентовласник Харків. держ. мед. ун-т. № 99095142; заявл. 16.09.1999; опубл. 15.03.2001. Бюл. №2.

Tseitlin N.A. From the experience of analytical statistics / N.A Tseitlin. – M.: Solar, 2007. – 900 p.