Медико-статистична характеристика частоти та видів дисфункціональних станів скронево-нижньощелепного суглоба
PDF

Ключові слова

скронево-нижньощелепний суглоб
дисфункції
види
частота

Як цитувати

Яценко, П., Новіков, В., Іваницька, О., Яценко, О., & Рибалов, О. (2018). Медико-статистична характеристика частоти та видів дисфункціональних станів скронево-нижньощелепного суглоба. Експериментальна та клінічна стоматологія, 3(2), 43-44. вилучено із https://ecd.knmu.edu.ua/article/view/95

Анотація

В роботі проведено медико-статистичний аналіз частоти зустрічальності окремих видів дисфункціональних станів скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) в Полтавському регіоні за три роки. В результаті було виявлено, що у більшості пацієнтів (44,82 %) мала місце оклюзійна дисфункція суглоба, у 33,57 % – компресійно-дислокаційна. Отримані дані можуть орієнтувати практикуючих лікарів на найбільш поширені дисфункціональні стани СНЩС для проведення адекватного обстеження пацієнтів і їх ефективного лікування.

Ключові слова: скронево-нижньощелепний суглоб, дисфункції, види, частота.

PDF

Посилання

Пузин М.Н. Болевая дисфункция височно-нижнечелюстног сустава / М.Н. Пузин, А.Я. Вязьмин. – М.: Медицина, 2002. – 160 с.

Вязьмин А.Я. Этиология и патогенез синдрома дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / А.Я. Вязьмин, Д.Л. Козлов // Сибирский медицинский журнал. – 2007. – Т. 71, № 4. – С. 5–8.

Манфредини Д. Височно-нижнечелюстные расстройства. Современные концепции диагностики и лечения / Д. Манфредини. – М., С.-Пб., Киев, Алматы, Вильнюс, 2013. – 500 с.

Рыжак Г.А. Выявление заболеваний височно-нижнечелюстного сустава у лиц пожилого и старческого возраста в амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях / Г.А. Рыжак , А.К. Иорданишвили, В.В. Самсонов // Успехи геронтологии. – 2011. – Т. 24, № 4. – С. 692–696.

Рыбалов О.В. Анатомо-функціональна нестабільність скронево-нижньощелепного суглоба / О.В. Рибалов, І.В. Яценко // Галицький лікарський вісник. – 2005. – № 3. – С. 82–84.

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research 1. Application: Recommendations of International RDC/TMD Consortium Network and Orofacial Pain Special Interest Group / Eric L. Schiffman N. // J. of Oral & Facial Pain and Headache. – 2014. – No. 1. – P. 6–27.

Макєєв В.Ф. Частота та розподіл за нозологічними формами скронево-нижньощелепнихрозладів / В.Ф. Макєєв, У.Д. Телішевська, Р.В. Кулінченко // Новинистоматології. – 2009. – 2 (59). – С. 48–51.

Cooper B.C. Examination of a large patent population for presence of symptoms and signs temporomandibular disorders / B.C. Cooper, I. Kleinberg // J. Craniomandib. Pract. – 2007. – 2 (25). – Р. 114–126.