Сучасний погляд на лікування карієсу (клінічний випадок)

Ключові слова

щадна некректомія
ІІІ клас за Black
органічний матрикс емалі
амелогенін

Як цитувати

Комаров, О., Комаров, Д., & Мікулінська-Рудіч, Ю. (2018). Сучасний погляд на лікування карієсу (клінічний випадок). Експериментальна та клінічна стоматологія, 3(2), 45-46. вилучено із https://ecd.knmu.edu.ua/article/view/96

Анотація

Використання препаратів на основі амелогеніну є доволі перспективним, адже дає можливість проводити більш щадне препарування, зберігаючи тверді тканини зуба, але це є можливим лише у випадку збереження структури органічного матриксу та під прикриттям дієти з високим вмістом кальцію. Дана процедура дозволяє зберегти максимальну кількість твердих тканин зуба, що є дуже важливим із точки зору естетики, особливо – при локалізації каріозного процесу в фронтальній ділянці.

Метою даного дослідження стало вивчення можливості виконання неповної некректомії у пацієнта з каріозною порожниною ІІІ класу за Black з проведенням ремінералізуючої терапії з використанням препарату на основі білку амелогеніну (основного структурного білка емалевого матриксу). Даний клінічний випадок доводить ефективність використання препаратів на основі амелогеніну у лікуванні карієсу. Найбільш позитивним ефектом є максимальне збереження тканин зуба (зокрема, емаль), що безумовно підвищує естетичність реставраційних робіт завдяки збереженню вестибулярної поверхні та створює кращі умови ретенції пломбувального матеріалу.

Ключові слова: щадна некректомія, ІІІ клас за Black, органічний матрикс емалі, амелогенін.

Посилання

Терапевтична стоматологія: підручник у 4 т. / [М.Ф. Данилевськии та ін.]. – К.: Здоров’я, 2004. – Т. 2. – 400 с.

Paolucci B. Visagism: The Art of Dental Composition / B. Paolucci, M. Calamita, C. Coachman // Quintessence of Dental Technology. – 2012. – Vol. 35. – P. 183–200.

Takahashi N. Ecological Hypothesis of Dentin and Root Caries / N. Takahashi, B. Nyvad // Caries Research. – 2016. – 50(4). – Р. 422–431.

Терапевтическая стоматология: учебник / [Е.В. Боровский и др.]. – М.: Мед. информ. агентство, 2003. – 840 с.